Promocje

 • 1 miesiąc obsługi księgowej* - GRATIS 

 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca– GRATIS

Zobacz szczegóły promocji

Usługi kadrowo płacowe

Do czynności takich należy:

 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę

 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło

 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika

 • prowadzenie teczek personalnych pracowników

 • prowadzenie kartotek czasu pracy oraz urlopów (bieżące monitorowanie)

 • nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)

 • sporządzenie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi

 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników

 • przygotowanie odcinków z wynagrodzenia dla pracowników

 • sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZUA

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za właścicieli oraz pracowników

 • sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA

 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy

 • sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania pracownika oraz członków jego rodzinyZUS ZWUA

Dodatkowo oferujemy:

 • opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia

 • współpracę z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowniczych

 • sporządzanie korekty ZUS za okres przed wzajemną współpracą

 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności i dokonywanie stosownych korekt (w przypadku kontroli ZUS, Inspekcji Pracy)

W trakcie współpracy Biuro Rachunkowe W&R na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli ZUS, Inspekcji Pracy.